1. Algemeen

  1. De Ravensteinse Kwis is een spel waarbij in teamverband vragen en opdrachten moeten worden uitgevoerd.
  2. Een team bestaat uit minimaal 6 personen en maximaal 10 personen. Wij adviseren een team van 8-10 personen.
  3. Tijdens de Ravensteinse Kwis geldt de normale wet- en regelgeving. De Ravensteinse Kwis zal nooit van u vragen deze te overtreden.
  4. Ook in deze tijd van corona zorgen we er uiteraard voor dat we de kwis veilig is voor iedereen om mee te doen. We zetten de kwis zo in elkaar dat deze voldoet aan de op het moment van de kwis geldende coronarichtlijnen.
  5. Tijdens de eerste ronde wordt mogelijk een USB stick voorzien met diverse media. U dient zelf zorg te dragen voor een mogelijkheid tot uitlezen.

 

2.  Inschrijven voor De Ravensteinse Kwis.

  1. Een team kan zich alleen inschrijven voor De Ravensteinse Kwis via het officiële inschrijfformulier op de website.
  2. Kosten voor deelname per team bedraagt; €35,-
  3. Bij het inschrijfformulier moet een correct e-mailadres en telefoonnummer vermeld worden. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via de contactgegevens van dit teamlid.
  4. Inschrijving voor de Ravensteinse Kwis sluit op 1 september 2020.
  5. Na inschrijving ontvangt u een mail mbt de betaling van het inschrijfgeld.

 

3. Deelnemen aan De Ravensteinse Kwis.

  1. De teams zijn vrij om na de start van De Ravensteinse Kwis te gaan naar een locatie van hun keuze.
  2. Het vragenboekje moet duidelijk leesbaar worden ingevuld (zie ook artikel 4.2).
  3. Het ingevulde vragenboekje moet een origineel zijn en derhalve geen kopie.
  4. In verband met het coronavirus maken wij later meer bekend over de invulling van de Ravensteinse Kwis en de wijze van inleveren van het boekje / de boekjes.

 

 4. Prijsuitreiking

Ivm het coronovirus wordt hier later meer bekendgemaakt over de wijze van prijsuitreiking.

 

5. Tot slot

  1. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.
  2. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten van deelname om wat voor reden dan ook.
  3. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van De Ravensteinse Kwis.