1. Algemeen

  1. De Ravensteinse Kwis is een spel waarbij in teamverband vragen en opdrachten moeten worden uitgevoerd.
  2. Een team bestaat uit minimaal 6 personen en maximaal 10 personen. Wij adviseren een team van 8-10 personen.
  3. Tijdens de Ravensteinse Kwis geldt de normale wet- en regelgeving. De Ravensteinse Kwis zal nooit van u vragen deze te overtreden.
  4. Tijdens de eerste ronde wordt mogelijk een USB stick voorzien met diverse media. U dient zelf zorg te dragen voor een mogelijkheid tot uitlezen.

 

2.  Inschrijven voor De Ravensteinse Kwis.

  1. Een team kan zich alleen inschrijven voor De Ravensteinse Kwis via het officiële inschrijfformulier op de website.
  2. Kosten voor deelname per team bedraagt; €35,-
  3. Kosten voor individuele deelname bedraagt: €5,-
  4. Bij het inschrijfformulier moet een correct e-mailadres en telefoonnummer vermeld worden. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via de contactgegevens van dit teamlid.
  5. Inschrijving voor de Ravensteinse Kwis sluit op 7 september 2019.
  6. Na inschrijving ontvangt u een mail mbt de betaling van het inschrijfgeld.

 

3. Deelnemen aan De Ravensteinse Kwis.

  1. De teams zijn vrij om na de start van De Ravensteinse Kwis te gaan naar een locatie van hun keuze.
  2. Het vragenboekje moet duidelijk leesbaar worden ingevuld (zie ook artikel 4.2).
  3. Het ingevulde vragenboekje moet op 21 september 2019 tussen 19.30 en 20.00 uur worden ingeleverd. De locatie wordt in een later stadium gecommuniceerd.
  4. Vragenboekjes ingeleverd op 21 september 2019 na 20.00 uur worden niet meer in behandeling genomen.
  5. Het ingevulde vragenboekje moet een origineel zijn en derhalve geen kopie.

 

 4. Prijsuitreiking

  1. Voor ieder goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.
  2. Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten kunnen worden toegekend.
  3. Doel van de deelnemende teams aan De Ravensteinse Kwis is om zoveel mogelijk punten te behalen.
  4. Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig hebben ingeleverd dingen mee naar een plek in de finaleronde op 5 oktober 2019.
  5. De uitslag van de voorrondes van De Ravensteinse Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de finaleavond. Tijdens deze finale strijden de hoogst geklasseerde teams voor de ereplaatsen en de prijzen.
  6. De te winnen prijzen worden op de website bekendgemaakt.
  7. De uitslag van De Ravensteinse Kwis is bindend en staat niet ter discussie.

 

5. Tot slot

  1. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.
  2. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten van deelname om wat voor reden dan ook.
  3. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van De Ravensteinse Kwis.